En verkstad för alla!

Här reparerar vi i stort sett alla förekommande modeller av cyklar, gamla som nya.

Vi jobbar hårt för att ha en mycket bred kompetensbredd och lägger stor tyngd vid

att alla cyklar skall repareras med precision och fackmannamässiga arbetssätt.

De flesta som kommer in till oss lämnar av cykeln på en obokad drop-in, och har i

regel cykeln klar inom 1-2 vardagar. Små snabba jobb kan vi ofta fixa under samma

dag, men under högsäsong kan väntetiden ibland vara uppemot 3-4 vardagar. Det

går givetvis även fantastiskt bra att ringa in och boka en dag där du lämnar in

cykeln på förmiddagen och har den klar eftermiddagen samma dag!

Vi ger ALLTID en kostnadsoffert på allt material och arbete som skall ingå i en service

eller reparation FÖRE vi påbörjar något arbete. Detta gör vi i samband med att du

lämnar in cykeln där vi gemensamt tittar igenom vad som kan tänkas vara slitet,

trasigt eller i behov av översyn. Med anledning av detta kan vi tyvärr aldrig ge en helt

exakt offert per mail eller telefon då vi faktiskt måste se och känna på cykeln i hand.

Men bokar du en tid så går vi givetvis gemensamt igenom cykeln och dina behov när

du lämnar in den.

Inga tidsbokningar är bindande.

Har du några som helst funderingar så tycker vi alltid att du skall ringa, maila, eller

komma in i butiken så skall vi göra vårt yttersta för att svara på alla tänkbara frågor.

Ingen fråga är för stor eller för liten!